Czym jest odczulanie?

Home / Zdrowie i uroda / Czym jest odczulanie?

 

W kontekście alergii, większość z nas słyszała na pewno coś w temacie odczulania. Reguły jednak osoby, których alergia nie dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – i nie mają bliższego związku z medycyną, nie są w stanie do końca powiedzieć, na czym zabieg tego typu polega i jaki ma on związek z alergią. W kilku zdaniach postaram się zarysować te dwie kwestie.

Kilka słów o odczulaniu

odczulanieImmunoterapia alergenowa, nazywana również dosyć powszechnie odczulaniem, jest tak naprawdę jedynym dostępnym sposobem leczenia chorób alergicznych. Wskazania do tego, by zastosować odczulanie, powinien ustalać, co raczej jest oczywiste, specjalista alergolog. Decyzja o rozpoczęciu tego typu leczenia nie jest już jednak tak oczywista i wymaga wnikliwej analizy dolegliwości osoby chorej, z koniecznym powiązaniem z narażeniem na domniemany alergen i potwierdzeniem uczulenia dodatkowymi badaniami. Stosowanie odczulania zmniejsza wrażliwość osoby uczulonej na alergeny, ostatecznie eliminując lub stanowczo zmniejszając stopień nasilenia objawów choroby alergii. Sama metoda odczulania, jak sama nazwa immunoterapii alergenowej wskazuje, polega na podawaniu choremu odpowiednich szczepionek we właściwych dawkach i okolicznościach. Osoby przyjmujące tego typu szczepionki powinny bezwzględnie przestrzegać kilku zasad takich jak unikanie wysiłku fizycznego po podaniu szczepionki i unikanie narażenia na działanie wszelkich substancji uczulających.

Immunoterapia alergenowa nie jest możliwa do zastosowania u wszystkich osób cierpiących na alergię. Istnieje szereg wykluczeń i przeciwwskazań dotyczących podawania szczepionek odczulających. Z tego też powodu decyzję o zastosowaniu tego typu terapii może podjąć wyłącznie lekarz specjalista z dziedziny alergologii.